Crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije

Kulturna dobra grada Pregrade

Na području grada Pregrade nalazi se 22 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i …

Kulturna dobra grada Pregrade Read More »

Kulturna dobra grada Čazme

Na području grada Čazme nalazi se 18 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Kulturna dobra općine Marija Gorica

Na području općine Marija Gorica nalazi se 11 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra grada Novske

Na području grada Novske nalazi se 11 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Kulturna dobra općine Vrbanja

Crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije Izgrađena je 1809. i smještena u sredini sela u kvadratnom dvorištu. Jednobrodna je građevina sa zaobljenim svetištem, sakristijom uz jugozapadni zid svetišta i zvonikom u glavnom pročelju. Spada u red reprezentativnijih kasnobarokno-klasicističkih spomenika nastalih na prelazu iz 18. u 19. st. Glavno pročelje je u centralnoj zoni blago istureno do …

Kulturna dobra općine Vrbanja Read More »