Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije

Kulturna baština grada Velike Gorice

Na području grada Velika Gorice nalazi se 45 kulturnih dobara. 16 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, …

Kulturna baština grada Velike Gorice Read More »

Kulturna dobra općine Nedelišće

Orgulje u crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije Zvučni potencijal kao i neki drugi detalji upućuju na pretpostavku da bi graditelj tih orgulja mogao biti Mihael Heferer, dok se kao godina gradnje pretpostavlja 1882. koja je pronađena zapisana na zračnici. Orgulje su srednjeeuropskog tipa s 12 registara, mehaničkog sistema. Kućište je bolje očuvano i predstavlja kvalitetanneogotički …

Kulturna dobra općine Nedelišće Read More »

Kulturna dobra općine Sirač

Sklop građevina manastira Pakra Istočno od Pakraca u dolini na bregovitom, šumovitom terenu nalazi se pravoslavni manastir s crkvom Vavedenja Bogorodice. Sakralni sklop je smješten uz potok Pakru. Crkva je dijelom ograđena zidom, a dijelom visoko prizemnom zgradom samog manastira. Crkva pokazuje stilske oznake baroka, a manastirski kompleks s okolnim prirodnim ambijentom kanjona rječice Pakre …

Kulturna dobra općine Sirač Read More »