Crkva Navještenja Marijina

Kulturna dobra grada Supetar

Na području grada Supetar nalazi se 40 kulturnih dobara. 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 10 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro …

Kulturna dobra grada Supetar Read More »

Kulturna dobra općine Punat

Kompleks Franjevačkog samostana s crkvom Navještenja Marijina Kompleks Franjevačkog samostana s crkvom Navještenja Marijina i pratećim zgradama smješten je na Košljunu, otočiću položenom nasuprot naselja Punat na otoku Krku. Sastoji se iz redovničke crkve, samostanske zgrade i klaustra, srednjovjekovne fortifikacije i kapele sv. Bernardina, muzeja i drugih pratećih zgrada, samostanskog groblja i pripadajućeg okoliša na …

Kulturna dobra općine Punat Read More »

Kulturna dobra općine Svetvinčenat

Crkva sv. Kvirina i ostaci trobrodne predromaničke bazilike Crkva sv. Kvirina kraj Juršića jednobrodna je građevina ravnog začelja s lopicom iz 1629. Kapela je podignuta nad glavnim brodom predromaničke trobrodne bazilike iz kraja 8. ili početka 9.st. Od predromaničke crkve vidljivi su ostaci svetišta zaključenog s tri istaknute apside, od kojih je središnja veća i …

Kulturna dobra općine Svetvinčenat Read More »