Crkva Našašća sv. Križa

Znamenitosti Vodica – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Vodica. Kulturno-povijesnu baštinu na području Vodica sačinjava 21 kulturno dobro. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a …

Znamenitosti Vodica – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Rasinja

Na području općine Rasinja nalazi se 12 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Kulturna dobra grada Orahovice

Inventar crkve sv. Lovre Malobrojni inventar crkve sv. Lovre baroknih je stilskih karakteristika iz vremena barokizacije gotičke kapele iz 1743. godine. U umjetničkoj interpretaciji osjeća se prisutnost naivne rustične modelacije. Inventar čine sljedeći predmeti: kameni grb iznad glavnog gotičkog portala koji je vjerojatno pripadao obitelji Pejačević, glavni oltar sv. Lovre, oltarna pala „sv. Lovro“, šest …

Kulturna dobra grada Orahovice Read More »