Crkva Male Gospe

Kulturna dobra općine Zažablje

Govor i toponimija sela Vidonje Govor sela Vidonje svjedoči o rijetkom govoru važnom za razumijevanje suvremenog hrvatskog jezika, dok toponimija dodatno svjedoči o migracijama na tom prostoru važnim za razumijevanje hrvatske povijesti. Vidonjski govor pripada novoštokavskim ijekavskim govorima, koji su među Hrvatima vrlo rijetki, pa je proučavanje ovoga mjesnoga govora vrlo bitno za shvaćanje stanja …

Kulturna dobra općine Zažablje Read More »

Kulturna dobra općine Šodolovci

Crkva Male Gospe Pravoslavna crkva Male Gospe u Koprivni na groblju, srednjovjekovna je građevina, barokizirana u 18.st. Jednobrodna crkva pravokutnog tlocrta s nešto užom polukružnom apsidom. Brod je presvođen drvenim bačvastim svodom a svetište zidanom polukupolom podijeljenom na plitko profilirana rebra koja se u tjemenu spajaju i počivaju na vijencu koji teče duž cijelog svetišta. …

Kulturna dobra općine Šodolovci Read More »

Kulturna dobra općine Ružić

Crkva Preobraženja Gospodinova Grkokatolička crkva Preobraženja Gospodinova u mjestu Baljci podignuta je prema projektu poznatog friulanskog klasicističkog graditelja Valentina Presanija, vjerojatno u prvoj polovini 19. stoljeća. Do danas su joj uglavnom sačuvani vanjski zidovi i zvonici kojima su se urušile kupole. Unutrašnjost crkve gotovo je u cijelosti urušena u Drugom svjetskom ratu, tako da crkva …

Kulturna dobra općine Ružić Read More »