Kulturna dobra općine Ližnjan – Lisignano

Arheološko nalazište Nezakcij Nezakcij je višeslojno arheološko nalazište s kontinuitetom naseljavanja od željeznog doba do poč. 7.st. Histarsko naselje bilo je glavno vojno i političko središte Istre do rimskog osvajanja 177. god. Od njega je sačuvan koncentrični bedem unutar kojeg je istražena bogata željeznodobna nekropola. Od antičkog municipija sačuvane su brojne javne i kultne građevine, …

Kulturna dobra općine Ližnjan – Lisignano Read More »