Civljane

Crkva svetog spasa Cetina

Kulturna baština općine Civljane

Barišića mlinica “Donja mlinica” Mlinica se nalazi na rijeci Cetini. Građena je od kamena vezanog vapnom s krovom na dvije vode pokrivenim kamenim pločama nepravilnog oblika, a za odvod dima služi badža-najjednostavniji dimnjak koji se sastoji od jedne ploče u pokrovu malo podignute. Lokacija: Cetina Klasifikacija: profana graditeljska baština Vrijeme nastanka: 18. st. Oznaka kulturnog …

Kulturna baština općine Civljane Read More »