Kulturna dobra grada Trilj

Na području grada Trilj nalazi se 27 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro …

Kulturna dobra grada Trilj Read More »