Kulturna dobra općine Sveti Ivan Žabno

Arheološko nalazište Brezovljani Arheološko nalazište Brezovljani prostire se na širokom oraničnom području na južnoj, blagoj padini brijega, istočno uz zaselak Mihajlici. Nalazište je smješteno na padini brežuljka ispod kojeg protječe potok Barna. Otkriven je 1971. godine. Istražuje se od 1973. godine. Pronađeni keramički materijal odredio je poseban, brezovljanski tip sopotske kulture koji je datiran u …

Kulturna dobra općine Sveti Ivan Žabno Read More »