Kulturna dobra općine Borovo

Inventar parohijske crkve sv. Arhiđakona Stefana Nastao je krajem 18. st. u stilu kasnobarokne umjetnosti. Ikonostas sa 49 ikona ima izvornu drvorezbariju na okvirima parapetnih ikona, dverima i okvirima medaljona. Četiri ripide s pozlaćenim okvirima prikazuju scene sv. Jovan, Krštenje, sv. Stefan i sv. Nikola i na drugoj strani glave anđela s krilima. Dva čirjaka …

Kulturna dobra općine Borovo Read More »