Kulturna dobra općine Garčin

Arheološko nalazište “Dužine – Čaklovac” Nalazi se uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac, uz nekadašnji potok Brezine, oko 2 km istočno od sela Zadubravlje. Veliko prapovijesno naselje se na temelju analize keramičkog materijala sa nalazišta datira u ranu pretklasičnu fazu starčevačke kulture, stupanj Linear A. Unutar naselja su otkriveni brojni zemunični i nadzemni objekti, …

Kulturna dobra općine Garčin Read More »