Benkovac

Kulturna dobra općine Okučani

Arheološko nalazište “Otrnci” Veliki arheološki kompleks antičkih građevina otkriven 1952. godine kod sela Benkovac, uz potok Sloboštinu. Stambeni kompleks ima devet većih i manjih prostorija koje se nižu od zapada prema istoku i sjeveru. U najvećoj prostoriji (veličine 10x9m), otkriven je mozaik na podu izveden od kamenih kockica bijele, sivoplavičaste i crvene boje. Unutar vile …

Kulturna dobra općine Okučani Read More »