Arheološko nalazište

Kulturna dobra grada Supetar

Na području grada Supetar nalazi se 40 kulturnih dobara. 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 10 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro …

Kulturna dobra grada Supetar Read More »

Kulturna dobra općine Zadvarje

Utvrda Zadvarje i arheološko nalazište Zadvarje je manja utvrda na važnom putu iz podbiokovlja prema unutrašnjosti. Obzirom na povijesne okolnosti i analizu arhitekture, vjerojatno je nastala u drugoj polovici 15. st. Vidljivo je nekoliko faza gradnje od kraja 15. do početka 18. st. Utvrda ima pravilan trokutasti tlocrt flankiran kulama na sjeverozapadnom i sjeveroistočnom uglu. …

Kulturna dobra općine Zadvarje Read More »

Kulturna dobra općine Sukošan

Antičke pristanišne instalacije U uvali Barbir između rta Plitkovače i Kažela, na dubini od 1 do 3,5 metra, nalaze se ostaci složene pristanišne instalacije koja pripada antičkoj rustičnoj vili, čiji su ostaci sačuvani nedaleko obale. Instalacija se sastoji od istočne konstrukcije koja je služila kao glavno pristanište i zapadne konstrukcije koja je imala funkciju valobrana. …

Kulturna dobra općine Sukošan Read More »