Kulturna dobra općine Zrinski Topolovac

Crkva sv. Križa Crkva romaničkog porijekla, pregrađena je u gotičkom razdoblju i barokizirana 1735. te obnavljana 1771., 1842. i 1889. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta i užeg pravokutnog svetišta sa sakristijom sjeverno uz svetište i zvonikom na zapadnom pročelju. U velikoj mjeri sačuvana je srednjovjekovna struktura zidova sa šiljatolučnim otvorima. Lokacija: Križ Gornji Klasifikacija: sakralna …

Kulturna dobra općine Zrinski Topolovac Read More »