Kulturna dobra općine Bošnjaci

Arheološko nalazište “Popernjak” Prapovijesno arheološko nalazište “Popernjak“ nalazi se između naselja Bošnjaci i Otok. Smješteno je na potpuno ravnom terenu, ostatku nekadašnje grede. Arheološko istraživanje izvršio je Zavičajni muzej Stjepana Grubera Županja. Otkrivena je velika količina arheoloških nalaza koji pouzdano potvrđuju postojanje naselja i nekropole kulturne skupine Barice – Gređani, kompleksa kulture polja sa žarama …

Kulturna dobra općine Bošnjaci Read More »