Arheološko nalazište “Vinogradi”

Kulturna dobra općine Kneževi Vinogradi

Na području općine Kneževi Vinogradi nalazi se 27 kulturnih dobara. 11 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 …

Kulturna dobra općine Kneževi Vinogradi Read More »

Kulturna dobra općine Bizovac

Na području općine Bizovac nalazi se 11 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.