Arheološko nalazište Turski grad

Kulturna dobra grada Slatine

Na području grada Slatine nalazi se 15 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji tradicijski obrti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Kulturna dobra općine Sopje

Arheološko nalazište Turski grad Arheološko nalazište „Turski grad“ smješteno je u sjevernom dijelu naselja Sopje. Riječ je o gradištu koje se sastoji od središnjeg, povišenog platoa i šanca koji ga okružuje sa zapada, juga i istoka, dok je na sjeveru nekadašnje korito rijeke Drave, koja ga je opskrbljivala vodom. Početkom 20. st., tijekom građevinskih radova …

Kulturna dobra općine Sopje Read More »