Arheološko nalazište “Stari Jankovci – Gatina”

Kulturna dobra općine Stari Jankovci

Crkva Rođenja Bogorodice Sagrađena je 1792. u duhu baroknog klasicizma kao jednobrodna građevina s polukružnom apsidom, rizalitno istaknutim pevnicama i zvonikom uz glavno pročelje. Zvonik u prizemlju ima lučno otvoren trijem iznad kojeg je slijepi prozor kvadratno oblikovan. Profilirani kordonski vijenac dijeli prizemnu zonu glavnog pročelja od atike, s istakom u vidu timpanona. Pročelja su …

Kulturna dobra općine Stari Jankovci Read More »