Kulturna dobra općine Privlaka

Crkva sv. Martina Biskupa Smještena je u središtu naselja i izgrađena 1782. u duhu kasnobaroknog klasicizma. Jednobrodna je građevina s polukružnim svetištem i pravokutnom sakristijom na sjevernom te ugrađenim zvonikom na glavnom pročelju.Zvonik je zaključen kasnobaroknom lukovicom. Glavno pročelje neznatno je izvučeno plitkim rizalitom te vertikalno raščlanjeno pilastrima. Bočna lezenirana pročelja rastvorena su lučno zaključenim …

Kulturna dobra općine Privlaka Read More »