Kulturna dobra općine Križ

Inventar u crkvi sv. Križa Inventar je nastao u vremenu od početka 18. st. pa do druge polovine 19. st., a čine ga monumentalni glavni oltar (1720. g.), bočni oltari sv. Antuna Padovanskog i sv. Roka (Josip Stallmayer, 1761. g. ), propovjedaonica, kip Bogorodice s Djetetom, kip Uskrsloga Krista, 2 relikvijara, 2 barokna i 1 …

Kulturna dobra općine Križ Read More »