Arheološko nalazište “Selište”

Kulturna dobra općine Draž

Na području općine Draž nalazi se 18 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Dvorac Majlath Donji Miholjac

Znamenitosti Donjeg Miholjca – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Donjeg Miholjca. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Donji Miholjac sačinjava 16 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada …

Znamenitosti Donjeg Miholjca – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Sikirevci

Arheološko nalazište “Selište” Arheološko nalazište smješteno je oko 417-og km uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac. Arheološki nalazi ukazuju na postojanje prapovijesnog naselja. Zaštitnim arheološkim istraživanjima 2000. g., otkriveni su nalazi nekoliko jamskih objekata iz kojih se vadila zemlja za proizvodnju keramičkih posuda. Lokacija: Sikirevci Klasifikacija: arheološka baština Oznaka kulturnog dobra: Z-1713 Vrsta: nepokretno …

Kulturna dobra općine Sikirevci Read More »

Kulturna dobra općine Garčin

Arheološko nalazište “Dužine – Čaklovac” Nalazi se uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac, uz nekadašnji potok Brezine, oko 2 km istočno od sela Zadubravlje. Veliko prapovijesno naselje se na temelju analize keramičkog materijala sa nalazišta datira u ranu pretklasičnu fazu starčevačke kulture, stupanj Linear A. Unutar naselja su otkriveni brojni zemunični i nadzemni objekti, …

Kulturna dobra općine Garčin Read More »

Kulturna dobra općine Magadenovac

Orgulje u crkvi sv. Karla Boromejskog Pozitiv probodne mehanike, nekad s 5, danas 4 registra, anonimnog graditelja građen oko 1800. Nekad se nalazio u crkvi u Šljivoševcima, a još ranije, prema nekim vijestima u Bizovcu. Pozitiv je smješten na koru, bočno okrenut prema lađi. Plošno modelirani prospekt podijeljen je u tri polja razdvojena plitkim ukladama …

Kulturna dobra općine Magadenovac Read More »