Arheološko nalazište “Pavlinski samostan Svih svetih”

Kulturna dobra općine Kapela

Crkva sv. Benedikta Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim, polukružno zaključenim svetištem, sakristijom južno uz svetište i zvonikom na zapadnom pročelju. Svođena je češkim svodovima u brodu, apsida polukupolom, ravnog stropa u sakristiji. Pjevalište je podignuto na dva masivna stuba s unutarnje strane zida glavnog pročelja. Zidne plohe eksterijera ritmizirane su pilastrima, lezenama te motivom …

Kulturna dobra općine Kapela Read More »