Arheološko nalazište “Pašnjak pod selom”

Kulturna dobra općine Trpinja

Inventar parohijske crkve Vaznesenja Hristovog Ikonostas visokog tipa, podijeljen u pet zona, ima 35 ikona koje datiraju u II pol. 18. st. i kvalitetan su rad barokne umjetnosti. Vjeruje se da ih je slikao ikonopisac Grigorije Jezdimirović. Ikone Bogorodica s malim Hristom i Hrist rađene su tehnikom ulja na drvetu, datiraju u 18. st. Četiri …

Kulturna dobra općine Trpinja Read More »