Dvorac Majlath Donji Miholjac

Znamenitosti Donjeg Miholjca – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Donjeg Miholjca. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Donji Miholjac sačinjava 16 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada …

Znamenitosti Donjeg Miholjca – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »