Arheološko nalazište Nekropola pod tumulima

Kulturna dobra općine Goričan

Orgulje u crkvi sv. Leonarda Manje orgulje mehaničkog sistema s 9 registra, 1 manualom i pedalom djelo su J. Angstera iz Pečuha. Građene su oko 1888.god. Opseg manuala je C-f3, a pedala C-d1. Kučište je komponirano s povišenim srednjim tornjem i dvije niže spojnice. S tri para pilastara fasada je podijeljena na pet polja sa …

Kulturna dobra općine Goričan Read More »