Kulturna dobra općine Nijemci

Crkva sv. Luke “Lučica” Jednobrodna dvoranska građevina s poligonalnim svetištem je s kraja 14. st. Zidni plašt pročelja pridržavaju kontrafori. Stijene crkve izvorno su bile rastvorene velikim gotičkim prozorima.Umjesto njih, zidni plašt crkve danas rastvaraju polukružni prozori. I izvorni portal na glavnom pročelju je zazidan pa se u središnjoj osi zabatno zaključenog pročelja nalazi ulazni …

Kulturna dobra općine Nijemci Read More »