Kulturna dobra općine Velika Trnovitica

Crkva sv. Martina Crkva je barokna građevina srednjovjekovnog porijekla podignuta između 1737.i 1756. kao jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim poligonalno zaključenim svetištem uz koje se sa sjeverne strane nalazi sakristija, dok je u ravnini s glavnim pročeljem također sjeverno postavljen zvonik. Prostor broda svođen je baroknim križnim svodom, a svetište bačvastim svodom sa susvodnicama. …

Kulturna dobra općine Velika Trnovitica Read More »