Arheološko nalazište Mala gradina

Kulturna dobra grada Benkovac

Na području grada Benkovac nalazi se 32 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 9 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a …

Kulturna dobra grada Benkovac Read More »

Kulturna dobra općine Lovreć

Na području općine Lovreć nalazi se 12 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.