Kulturna dobra grada Novi Marof

Na području grada Novi Marof nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturni krajolik, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska …

Kulturna dobra grada Novi Marof Read More »