Kulturna dobra općine Gorjani

Inventar crkve sv. Jakova Crkveni inventar čine umjetnički predmeti rađeni u duhu klasicizma, Glavni oltar Sv.Jakova, zidan, ukrašen oltarnom palom ugrađenom u retabl sa prikazom centralnog lika Sv.Jakova koji stoji na oblacima, kolorit slike zagasiti, Bočni oltar s oltarnom palom Madona s malim Isusom, zidan, mramoriziran, scena unutar oltarne pale rađena realističkom manirom, zagasitim koloritom, …

Kulturna dobra općine Gorjani Read More »