Arheološko nalazište “Kovačevićevo-Volovski izvor”

Kulturna dobra općine Čeminac

Arheološko nalazište “Okrugla zemlja” Na površini oranicatijekom obrade zemljišta izorani su brojni ulomci prapovijesne i srednjovjekovne keramike. Među prapovijesnom keramikom prepoznatljivi su ulomci vučedolske kulture koja pripada eneolitiku i panonske inkrustrirane keramike koji se datiraju u srednje brončano doba. Prisutnost srednjovjekovne keramike upućuje na postojanje naselja i tijekom srednjeg vijeka Lokacija: Čeminac Klasifikacija: arheološka baština …

Kulturna dobra općine Čeminac Read More »