Arheološko nalazište “Gradina”

Kulturna dobra grada Obrovac

Na području grada Obrovac nalazi se 20 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro …

Kulturna dobra grada Obrovac Read More »

Kulturna dobra općine Cista Provo

Na području općine Cista Provo nalazi se 15 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Otok

Na području općine Otok nalazi se 12 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, a 1 dobro pripada kategoriji znanje …

Kulturna dobra općine Otok Read More »

Kulturna dobra općine Jakšić

Arheološko nalazište Gradina Arheološko nalazište Gradina smješteno je oko 1 km sjeverno od sela Tekić i oko 2 km istočno od sela Treštanovci, na poljoprivrednoj površini. O naseljenosti u prapovijesti svjedoče nalazi keramike i novca. Ostaci antičkog naselja i groblja sustavno se istražuju od 70-tih god. 20. st. nadalje. Među obiljem nalaza ističu se izvrsno …

Kulturna dobra općine Jakšić Read More »

Kulturna dobra općine Bogdanovci

Arheološko nalazište “Dambovo” Arheološko nalazište “Dambovo“ nalazi se oko 2,5 km jugoistočno od naselja Bogdanovci na zemljištu toponima “Dambovo”. Smješteno je na valovitom terenu uz bogdanovački rit. Zemljište ima mikrotoponime “Crkveno Dambovo“ i “Dambovo“. Na prostoru “ Crkvenog Dambova“ nalazi se nekropola iz rimskog doba, a na “Dambovu“ srednjovjekovno naselje ispod kojeg se vjerojatno nalaze …

Kulturna dobra općine Bogdanovci Read More »

Kulturna dobra općine Oprisavci

Arheološko nalazište “Gradina” Nalazi se uz obalu Save, između njenog korita i sela Novi Grad i duljine je oko 1 km. Radi se o naselju koje je, prema nalazima egzistiralo od početka kulture polja sa žarama (faza 1) do mlađeg razdoblja (faza IV), u apsolutno kronološkoj skali od približno 1300 – oko 750. godine prije …

Kulturna dobra općine Oprisavci Read More »

Kulturna dobra grada Vrlike

Arheološko nalazište “Gradina” Prapovijesno utvrđeno naselje „Gradina“ nalazi se u istočnom dijelu sela Kosore kod Vrlike na tzv. Kosorskoj glavici. Prostrani ovalni plato površine oko 80-90m x 50 m je sa svih strana okružen suhozidnim bedemima od kojih su danas ostali visoki i široki nasipi. U jugoistočnom kutu bedema je veće četvrtasto proširenje-vjerojatno kula. Mjestimično …

Kulturna dobra grada Vrlike Read More »

Kulturna dobra općine Stari Jankovci

Crkva Rođenja Bogorodice Sagrađena je 1792. u duhu baroknog klasicizma kao jednobrodna građevina s polukružnom apsidom, rizalitno istaknutim pevnicama i zvonikom uz glavno pročelje. Zvonik u prizemlju ima lučno otvoren trijem iznad kojeg je slijepi prozor kvadratno oblikovan. Profilirani kordonski vijenac dijeli prizemnu zonu glavnog pročelja od atike, s istakom u vidu timpanona. Pročelja su …

Kulturna dobra općine Stari Jankovci Read More »

Kulturna dobra općine Trpanj

Slika Bogorodica s djetetom iz crkve sv. Jurja Slika Bogorodica s Djetetom, djelo nepoznatog slikara 18. st., naslikana uljem na paltnu, dimenzije 61,6×47 cm nalazi se u crkvi sv. Jurja u Gornjoj Vručici. Slikom dominira lik Bogorodice, nježnog mladenačkog lica, koja sjedeći desnom rukom pridržava Djete koje blagim pokretom i pogledom pokazuje gledatelju. Dijete u …

Kulturna dobra općine Trpanj Read More »