Kulturna dobra općine Plitvička Jezera

Na području općine Plitvička Jezera nalazi se 14 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština.