Arheološko nalazište “Gradac”

Kulturna dobra grada Ilok

Na području grada Ilok nalazi se 29 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a …

Kulturna dobra grada Ilok Read More »

Kulturna dobra općine Borovo

Inventar parohijske crkve sv. Arhiđakona Stefana Nastao je krajem 18. st. u stilu kasnobarokne umjetnosti. Ikonostas sa 49 ikona ima izvornu drvorezbariju na okvirima parapetnih ikona, dverima i okvirima medaljona. Četiri ripide s pozlaćenim okvirima prikazuju scene sv. Jovan, Krštenje, sv. Stefan i sv. Nikola i na drugoj strani glave anđela s krilima. Dva čirjaka …

Kulturna dobra općine Borovo Read More »