Arheološko nalazište Blato

Kulturna dobra grada Đakovo

Na području grada Đakovo nalazi se 41 kulturnih dobara. 9 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji muzejska građa, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji likovna umjetnost, 2 …

Kulturna dobra grada Đakovo Read More »

Kulturna dobra grada Vinkovci

Na području grada Vinkovci nalazi se 35 kulturnih dobara. 13 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine, 1 …

Kulturna dobra grada Vinkovci Read More »