Crkva sv. Martina biskupa Beli Manastir

Znamenitosti Belog Manastira – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Belog Manastira. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Beli Manastir sačinjava 13 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji znanost i tehnika, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa.