Arheološki lokalitet Bajer

Kulturna dobra općine Erdut

Na području općine Erdut nalazi se 23 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.