Znamenitosti otoka Mljeta – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Mljeta. Kulturno-povijesnu baštinu na području otoka Mljeta  sačinjavaju 28 kulturnih dobara. 17 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada …

Znamenitosti otoka Mljeta – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »