Kulturna dobra grada Metkovića

Arheološka zona i kulturno-povijesna cjelina Narona – Vid Grad Narona sagrađen je na mjestu sela Vid kod Metkovića. Počeci grada sežu u doba helenizma kada ovdje nastaje važno trgovište ili emporion koji za rimske prevlasti prerasta u jedan od najznačajnijih rimskih gradova na istočnoj obali Jadrana, a koji dobiva status kolonije, te postaje sjedište Naronitanskog …

Kulturna dobra grada Metkovića Read More »