Arheološka zona Duljine-Gradina

Kulturna dobra općine Gradina

Arheološka zona Duljine-Gradina Arheološka zona Duljine-Gradina nalazi se na poljoprivrednom području između Gradine i Bačevca, sjeverno od ceste koja spaja spomenuta naselja. Iz okolnog, pretežno nizinskog terena izdiže se niz manjih i većih, umjetno nastalih uzvišenja. Na njima su prilikom arheološkog rekognosciranja prikupljeni pokretni arheološki nalazi koji svjedoče o naseljavanju ovog položaja tijekom prapovijesti, te …

Kulturna dobra općine Gradina Read More »