Arheološka zbirka

Znamenitosti Raba – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Raba. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Raba sačinjavaju 32 kulturna dobra. 10 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji …

Znamenitosti Raba – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra grada Trilj

Na području grada Trilj nalazi se 27 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro …

Kulturna dobra grada Trilj Read More »

Znamenitosti Crikvenice – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Crikvenice. Kulturno-povijesnu baštinu na području Crikvenice sačinjava 19 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, …

Znamenitosti Crikvenice – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Baška

Na području općine Baška nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Kulturna dobra općine Semeljci

Arheološka zbirka Sakupljeni arheološki predmeti iz sela u okolici Semeljaca, a radi se o dobro sačuvanim predmetima iz više razdoblja: prapovijesti, odnosno brončanog doba, antike – više komada rimskog novca različite kvalitete i očuvanosti te 11 srebrnih novčića iz srednjeg vijeka. Lokacija: Semeljci Klasifikacija: arheološka građa Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1400. god. Oznaka kulturnog …

Kulturna dobra općine Semeljci Read More »