Kulturna dobra općine Kaptol

Arheološka zona Gradci Arheološka zona Gradci na Papuku iznad sela Kaptol otkrivena je 1975., a sustavno se istražuje od 2001. god. Dokumentirano je 14 grobnih humaka halštatske nekropole, te ostaci kuća s halštatskom i latenskom keramikom na području naselja sjeverno od nekropole. Među najznačajnijim nalazima su keramički kernos i željezna bojna sjekira sa zaliscima i …

Kulturna dobra općine Kaptol Read More »