Zgrada Solarskog ureda, Solarski trg 1 – Osijek

Jednokatna zgrada Solarskog ureda izgrađena je u 18. stoljeću na padini terena uz rijeku Dravu na Solarskom trgu, u starom centru Gornjeg grada. Ima tlocrt u obliku pravokutnika orijentiranog po dužini sjever – jug. Dio zgrade je katnica, a dio je prizemnica ugrađena u teren. Kraljevska solara je sagrađena u duhu baroknog klasicizma, monumentalnih je razmjera za tu vrstu arhitekture. Arhitektura strogih dimenzija oblikovno je koncipirana kao vojna zgrada jednostavnih linija bez naglašenog portala. Ima cjelovito sačuvano jednostavno i simetrično barokno pročelje te predstavlja rijedak primjer barokne gradnje u osječkom Gornjem gradu pripadajući važnom periodu nacionalne povijesti.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek, Solarski trg 1
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2586
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska