Zgrada Rohregger, Vukovarska 27 – Osijek

Dvokatnu uglovnicu nepravilnog tlocrta izgradio je Ivan Kloda za Blanku Rohregger koja je upisana kao tadašnja vlasnica. Kuća je izgrađena 1941. godine, a uporabnu dozvolu je dobila 29. sječnja 1942. godine. Reminiscencija ranijih stilova je prisutna u dekorativnim detaljima doprozornika i potprozornika. Zgrada predstavlja jedan od boljih primjera stambene arhitekture 40-ih godina u gradu. Stilsko umjetnička vrijednost se odlikuje u arhitektonskom izrazu moderne, dok ambijentalna vrijednost proizlazi smještajem u sklopu najznačajnijeg urbarhitektonskog bloka stambenih zgrada i vila moderne

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek, Vukovarska 27
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1941. god.
Autor: Ivan Kloda

Oznaka kulturnog dobra: Z-3388
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska