Zgrada Raith, Kuhačeva 27 – Osijek

Kuća Raith, jednokatna četverokrilna uglovnica, orijentirana oko centralnog dvorišta, današnji izgled je poprimila prilikom adaptacije 1890. g., kada je poprimila historicističke karakteristike i promjenu gabarita – nadograđen je kat, a zapadno krilo je prigrađeno. U unutrašnjosti, komunikacija među etažama ostvarena je dvokrakim stubištem koje vodi na otvorenu galeriju kata. Galerija koja služi kao glavna komunikacija među prostorijama kata, izgrađena je od šikloškog kamena s konzolama, ograđena kovanom ogradom. Pored baroknih stilskih odlika i historicističkih detalja te skladne uklopljenosti u urbanističku cjelinu Tvrđe, ova građevina ima i širu kulturno-povijesnu vrijednost.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek, Kuhačeva 27
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1255
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska