Zgrada Muačević – Osijek

Naručitelj i investitor jednokatne poslovno-stambene zgrade Muačević bio je Joseph Fözmayer mlađi, a godina izgradnje 1862. upisana je na samom pročelju. Kompoziciju zgrade čine dva volumena, reprezentativni orijentiran prema ulici, a pomoćni prema dvorištu. Kvalitetna i cjelovito sačuvana zgrada iz razdoblja romantizma s bogatim dekorativnim plaštom glavnog pročelja zgrade dolazi do punog izražaja u neogotičkim, tudorskim i islamskim elementima što se ogledaju u nazubljenoj krovnoj atici u obliku grudobrana, dekoraciji arabeske, kruništu erkera kao i u obliku i raspodjeli prozora u obliku bifora i centralnoj trifori s vitrajima.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek, Kapucinska 42
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1862. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6271
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska