Zgrada Glavne pošte, Europska avenija 5 – Osijek

Zgrada Glavne pošte u Osijeku izgrađena je oko 1912. godine. Zgrada je građena na tri kata sa širokom kamenom stůpom, (soklom) i visokim prizemljem. Glavni ulaz nalazi se na središnjem ugaonom dijelu, a veliki kolni ulaz na zapadnom pročelju u Ulici A. Stepinca. Pročelje ima secesijski karakter u rasteru, oblikovanju otvora i obradi zidnog plašta. Centralna dvorana za prijem stranaka rađena je bogato i dekorativno. Glavna poštanska palača je bila jedna od najsuvremenije opremljenih poštanskih zgrada u ovom dijelu Europe te predstavlja reprezentativni primjer zrele mađarske secesije s atributima herojskog stilskog određenja.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek, Europska avenija 5
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1912. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1660
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska