Zgrada FINA-e, Ulica Lorenza Jagera 1 – Osijek

Godine 1921. Hugo Ehrlich je adaptirao i nadogradio ugaonu katnu zgradu Weiszmayer i Sorger u kojoj je u 19. st. bila smještena Hrvatska zemaljska banka. Zgrada je adaptirana za potrebe Jugoslavenske banke, a danas je u njoj smještena FINA. Zgrada banke ima ulični ugaoni L tlocrt. Zgrada svojom oblikovnom koncepcijom čini prijelaz prema arhitekturi modernog izraza s izrazitim senzibilitetom za suvremeno pri oblikovanju prizemlja i pojedinih konstruktivnih elemenata interijera. Ehrlichovu zgradu Jugoslavenske banke u Osijeku svrstavamo u iznimne primjere gradnje koji označuje nacionalnu baštinu prijelaznog razdoblja historicizma prema moderni.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek, Ulica Lorenza Jagera 1
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1921. god.
Autor: Hugo Ehrlich

Oznaka kulturnog dobra: Z-3390
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska