Zgrada Aksman, Huttlerova 1 – Osijek

Kuća se u arhivskim podacima s kraja XVIII. st. spominje kao „Kuća na brigu“. Izgrađena je u drugoj polovici XVIII. st. kao visoka ugaona kasnobarokna prizemnica. Tlocrtna dispozicija je u obliku nepravilnog slova U. Dekorativne prozorske željezne rešetke rađene su u duhu klasicizma. U smjeru dvorišta je trijem koji služi kao komunikacijski element sa drugim prostorijama zgrade. Dvorišno pročelje rastvoreno je sa šest arkada. Ispod cijele zgrade je podrum nadsvođen baldahinskim svodom. Bez obzira na nekoliko adaptacija tj. pregradnji, zgrada je sačuvala svojstva reprezentativne gradske arhitekture.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek, Huttlerova 1
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1658
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska