Slika Sv. Mihovil sa sv. Ivanom Krsiteljem i sv. Jeronimom

Slika Sv. Mihovil sa sv. Ivanom Krsiteljem i sv. Jeronimom

Slika Sv. Mihovil sa sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Jeronimom (ulje na platnu; 191,5 x 110 cm; 1887. godina) čuva se u župnoj crkvi sv. Mihovila u Galovcu. Slikom dominiraju tri monumentalna svetačka lika. Gornju polovicu slike lučnog završetka ispunjava mladenački lik sv. Mihovila pokrenuta i napeta tijela i raširenih krila. U desnoj uzdignutoj ruci drži mač kojeg je usmjerio prema vragu koji leži pod njegovim nogama a u lijevoj vagu. Odjeven je u raskošnu ratničku odjeću i zaogrnut uskovitlanim crvenim plaštem. U donjem dijelu slike s lijeve strane stoji sv. Ivan Krstitelj duge smeđe kose i brade odjeven u haljinu i ogrtač od runa. Lijevom se rukom oslanja na štap u vrhu kojega je križ i vrpca s natpisom ECCE HOMO dok uzdignutom desnom naviješta. Nasuprot njega naslikan je sv. Jeronim odjeven je u crvenu kardinalsku odjeću i plašt prebačen preko sijede staračke glave. Lijevom rukom pred sobom drži listove iz kojih čita a desnom pod bradom pridržava plašt. Uz noge mu kleči lav. Pozadina slike je tamna sa naznakama šumovitog pejzaža. U dnu je, pod lavljom šapom, naslikana ceduljica sa potpisom autora i godinom izrade slike: fr. Josephus Rossi / pinxit / 1887.

Lokacija: Galovac
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1887. god.

[adrotate group=”1″] Oznaka kulturnog dobra: Z-6165
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zadru
Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

Telefon: 023/ 211-129

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska